Danh mục game

VÒNG QUAY VÀNG (50K/1 LƯỢT)

 • Nick đã trúng: 1187
 • Người quay: 2507
 • NGỌC RỒNG - NRO

  Số tài khoản: 33,088

  Đã bán: 29,392

  TOP 1. Bộ ngọc rồng 1s và 500tr vàng

  TOP 2. Nick có bông tai

  TOP 3. 200 triệu vàng

  TOP 4. 100 triệu vàng

  TOP 5. 50 triệu vàng 

  LỊCH SỬ GIAO DỊCH