DỊCH VỤ Bán Ngọc

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 50,000đ đến 300,000đ
Hệ số:

ĐÃ CÓ NGỌC 7 SEVER AE QUẤT LẸ NÀO

GIÁ NGỌC X6.2 100k 620 Ngọc

Khung Giờ Kí Ngọc : 7H - 22H 

Lưu ý :

Thời gian chuyển ngọc từ 5-7 phút

Yêu cầu khi mua ngọc :

+ Nhân vật đứng sẵn tại Siêu Thị

+ Để ít nhất 1 ngọc trong nick và thoát nick trước khi mua ngọc 

+ Không khóa mã bảo vệ

+ Hành trang có 2 chỗ trống

Lưu ý : Nick bạn phải thỏa mãn đủ tất cả 4 yêu cầu mới có thể nhận ngọc. Nếu không đủ yêu cầu hệ thống sẽ tự động hoàn tiên vào tài khoản của bạn

Dịch vụ khác